PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym rzecz weszła w Państwa posiadanie lub w którym osoba trzecia inna niż  przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w jej posiadanie.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo niezwłocznie, lub przed upływem 14dni wysłać towar który chcą Państwo zwrócić informując wcześniej Salon Sportowy Mistral o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, za pośrednictwem  formularza wysłanego faksem, pocztą lub mailem. Do wysłanego towaru również powinien zostać załączony prawidłowo wypełniony formularz który można pobrać tutaj, wraz z dowodem zakupu, jego brak w przesyłce może znacząco wydłużyć procedurę odstąpienia  od umowy i niepotrzebnie zwiększyć koszty całej operacji.

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności,  (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia  oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów  płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem.

 5. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. By cała procedura była jak najsprawniejsza rekomendujemy wysłanie  formularza odstąpienia od umowy razem z oddawanym towarem.

 6. Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest  zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14  dni.

 7. Informujemy, że sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 8. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 9. Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.